Fastighetsdrift

Oavsett om det handlar om fastigheter som tillhör ett företag, en organisation eller en bostadsförening, så tar fastighetsdriften både tid och energi i anspråk. Det krävs såväl en god överblick som ständig uppföljning och kontroll för att lyckas med uppdraget.

Fastighetsservice Förenade Service
 
Ofta går en stor del av tiden åt till att koordinera samarbetet med olika leverantörer, som alla har sin egen spetskompetens. Det är dock sällan de har överblick över egendomsdriften som helhet. Därför kan de heller inte bidra med kunskap om optimeringar och synergieffekter.

Vi erbjuder en lång rad olika typer av tjänster, som kan plockas ihop till en lösning som passar just er verksamhet eller fastighet.

 • Tekniskt underhåll och drift
 • Underhåll och reparationer av alla tekniska installationer
 • Byggnadsunderhåll
 • Övervakning och utarbetande av tekniska rapporter
 • Energibesparing och optimering
 • Handymanfunktioner
 • Till- och ombyggnation

 

Renhållning och underhåll av yttre områden

 • Nyanläggning
 • Renhållning av gångar, gemensamhetsytor och parkeringsplatser, m.m.
 • Underhåll och skötsel av grönområden
 • Snöskottning och halkbekämpning

 

Avfallshantering

 • Insamling och bortförsel
 • Analys och rådgivning angående avfallsflöde och hantering
 • Optimering av källsortering och återanvändning

 

Och mycket mera

 

 

Utbildning

Alla våra serviceassistenter har genomgått grundläggande utbildning i lokalvård och en stor del av vår personal har många års erfarenhet inom yrket.

Kontakta oss

Kontakta oss

Du är välkommen att ringa till oss på
telefon: 040-601 81 50

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info