Ekonomi

Förenade Service AB ingår som helägt dotterbolag i danska Forenede Service koncernen, som bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden: Facility Service och Health Care.

Vår fortsatta fokusering på tillväxt inom koncernens båda affärsområden förväntas resultera i fortsatt tillväxt för Förenade Service och koncernen som helhet.

Bland annat satsar vi på att hela tiden bredda tjänsteutbudet inom ramen för Facility Service: städning, fastighetsdrift, kontorsservice och måltidsservice. Vi erbjuder även totalservicelösningar där målet är att erbjuda våra kunder bättre möjligheter att fokusera på sina egna kärnkompetenser, medan vi klarar alla kringtjänster.

En stor del av Förenade Services omsättning kommer från den offentliga marknaden, samtidigt som företaget idag fokuserat allt mera på tillväxt på privatmarknaden.

Koncernen grundades 1959 och har således mer än ett halvt århundrade av erfarenhet inom servicebranschen.

Vi förväntar oss att uppnå en budgeterad omsättning på SEK 407 MKR under 2019, vilket är en ökning från utfall föregående år (380 MKR). Resultat före skatt (EBT) förväntas bli 11,5 MKR (2,8 %). Vårt offensiva mål omsätter 457 MKR och ger ett resultat före skatt (EBT) på 12,5 MKR (2,7 %). Ett stärkt fokus på rätt balans mellan administrationen och operationen genom bättre verktyg, i synnerhet framåtriktad schemaplanering och uppföljning samt att leverera exakt efterfrågad kvalitet till rätt värde är grunden för bra marginal 2019.

 

Hämta årsredovisning

Förenade Service

Har du frågor kring ekonomi?

Du är välkommen att kontakta vår  Ekonomichef Gisela Brynhagen på 0736-888 021 eller via e-post.

Skicka e-post