Ekonomi

Förenade Service AB ingår som helägt dotterbolag i danska Forenede Service koncernen, som bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden: Facility Service och Health Care.

Vår fortsatta fokusering på tillväxt inom koncernens båda affärsområden förväntas resultera i fortsatt tillväxt för Förenade Service och koncernen som helhet.

Bland annat satsar vi på att hela tiden bredda tjänsteutbudet inom ramen för Facility Service: städning, fastighetsdrift, kontorsservice och måltidsservice. Vi erbjuder även totalservicelösningar där målet är att erbjuda våra kunder bättre möjligheter att fokusera på sina egna kärnkompetenser, medan vi klarar alla kringtjänster.

En stor del av Förenade Services omsättning kommer från den offentliga marknaden, samtidigt som företaget idag fokuserat allt mera på tillväxt på privatmarknaden.

Koncernen grundades 1959 och har således mer än ett halvt århundrade av erfarenhet inom servicebranschen.

Vi förväntar oss att uppnå en budgeterad omsättning på SEK 322 MKR under 2018, vilket är en minskning från utfall föregående år (337 MKR). Resultat före skatt (EBT) förväntas bli 9 MKR (2,8 %). Vårt offensiva Mål omsätter 425 MKR, innehåller mer mat och ger ett resultat före skatt (EBT) på 12 MKR (2,8 %). Ett stärkt fokus på att utbilda våra Serviceledare genom bättre verktyg, nytt lönesystem, schemaplanering och att leverera exakt efterfrågad kvalitet till rätt värde är grunden för bra marginal 2018. 

Ledningen betraktar inte resultatet som tillfredsställande men ser stora möjligheter att realisera den potential som vi vet där ligger 2018. Detta genom att i första hand fokusera på en stark och frisk person på första linjens position samtidigt som vi efterlever våra fem Vitala processer.

Vi kommer 2017 att delta i prioriterade offentliga upphandlingar, öka antalet anbud och vi prioriterar i första hand att växa på de orter där vi redan verkar.

 

Hämta årsredovisning

Förenade Service

Har du frågor kring ekonomi?

Du är välkommen att kontakta vår  Ekonomichef Gisela Brynhagen på 0736-888 021 eller via e-post.

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info