Miljöpolicy

Förenade Service AB har utvecklat ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, där vi fokuserar på kvalitets- och miljötänkandet som en självklar del i alla våra medarbetares dagliga arbete

miljøarbejde

Vi är uppmärksamma på energiförbrukningen på alla våra kontor, och använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning.
I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi en så liten miljöpåverkan som möjligt.

I synnerhet inom vår städservice är det mycket vi kan göra för att minimera vår påverkan på miljön:

  • Vi begränsar vår användning av engångsmaterial
  • Vi använder mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap
  • Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning
  • Vi utför källsortering hos våra kunder
  • Vi undviker att använda klorblekt papper, och erbjuder alltid våra kunder återanvänt papper
  • Vi håller kurser för all personal med fokus på miljöriktigt användande av produkter och material
 

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöcertifikat omfattar kundanpassad lokalvård och kringtjänster.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om kvalitet eller miljö?

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Ann-Charlotte Ekwall på telefon 040 - 601 81 50 eller via e-post

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info