Kvalitet är en del av vår företagskultur

Kvalitet är en grundsten i all verksamhet inom Forenede Service koncernen. Begreppet kvalitet har blivit definierbart tack vare ISO-standarden och de metoder som beskrivs inom INSTA 800 standarden.

förenade service städ

För oss handlar kvalitet om att leva upp till kundens behov, krav och förväntningar, genom att alltid utföra arbetet i överensstämmelse med det avtal som ingåtts. Därför är kontroll och dokumentation, bland annat i form av kvalitetsundersökningar och rapportering, viktiga för oss. På detta sätt kan vi försäkra oss om en konstant kvalitetsnivå, och ni som kund slipper oroa er för de servicefunktioner vi utför för er räkning.

Vi på Förenade Service AB lägger stor vikt vid att de tjänster vi utför håller hög kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem bygger på att varje enskild medarbetare medverkar till att kvalitetssäkra sitt eget arbete, med stöd av sina ledare. Tydlig kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder är en viktig byggsten i vårt kvalitetsledningssystem.

Dessa principer utgör grunden för vårt kvalitetsledningssystem:


  • Hos oss får ingen kund förloras på grund av reklamationer
  • Kundens behov, krav och förväntningar uppfylles, genom att arbetet utförs i överensstämmelse med ingångna avtal
  • Vi arbetar för att vara och förbli kända och respekterade för hög leveranssäkerhet och kvalitet
  • Vi arbetar för att ständigt utveckla och effektivisera metoder, produkter och utrustning
  • Kvalitetsmedvetenheten bland personalen upprätthålles och ökas genom utbildning och träning
  • Varje medarbetare strävar alltid efter att förbättra kvaliteten på sitt arbete
  • Personalen är ansvarsfull, motiverad och inte minst trivs på sin arbetsplats
  • Vi verkar för att ett väl fungerande samarbete råder med företagets leverantörer för att säkerställa rätt kvalitet och leveranstider
  • Grundtanken i vårt ledningssystem är att förebygga fel i alla funktioner, så att det på alla nivåer skapas förutsättningar för kvalitetsriktigt arbete
  • Ledningssystemet utvecklas löpande och dokumenteras, så att det alltid är aktuellt och överensstämmer med den övriga utvecklingen i företaget
  

 

Kvalitet och miljö

Vårt kvalitets- och miljöcertifikat omfattar kundanpassad lokalvård och kringtjänster.

ISO CERTIFICERAT FÖRETAG

Förenade Service är idag trippelcertifierade på alla verksamheter i Sverige enligt ISO 9001:2015, 14001:2015 och OHSAS 18001:2007.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om kvalitet eller miljö?

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Ann-Charlotte Ekwall på telefon 040 - 601 81 50 eller via e-post

Skicka e-post