Kvalitet och miljöledningssystem

Förenade Service AB har utvecklat ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, där vi fokuserar på kvalitets- och miljötänkandet som en självklar del i alla våra medarbetares dagliga arbete

Vi på Förenade Service AB lägger stor vikt vid att de tjänster vi utför håller hög kvalitet

Vårt kvalitetsledningssystem bygger på att varje enskild medarbetare medverkar till att kvalitetssäkra sitt eget arbete, med stöd av sina ledare. Tydlig kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder är en viktig byggsten i vårt kvalitetsledningssystem.

Omtanke om miljön

I vårt miljöarbete lägger vi fokus på minskat användande av engångsmaterial, minskad miljöbelastning i transporterna, samt användning av mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap. Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning. Vi utför även källsortering hos våra kunder.

 

Kvalitet och miljö

Förenade Service ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och sedan 2011 har vi även säkrat en så kallad Trippel genom ett Arbetsmiljöcertifikat enligt OHSAS.

Förenade Service miljöhänsyn

Har du frågor om kvalitet eller miljö?

Du är välkommen att kontakta vår Kvalitetschef Ann-Charlotte Ekwall på telefon 040 - 601 81 50 eller via e-post

Skicka e-post

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info