Ekonomi

Förenade Service AB ingår som helägt dotterbolag i danska Forenede koncernen, som bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden: Facility Service och Health Care.

Vår fortsatta fokusering på tillväxt inom koncernens båda affärsområden förväntas resultera i fortsatt tillväxt för Förenade Service och koncernen som helhet.

Bland annat satsar vi på att hela tiden bredda tjänsteutbudet inom ramen för Facility Service: städning, fastighetsdrift, kontorsservice och måltidsservice. Vi erbjuder även totalservicelösningar där målet är att erbjuda våra kunder bättre möjligheter att fokusera på sina egna kärnkompetenser, medan vi klarar alla kringtjänster.

En stor del av Förenade Services omsättning kommer från den offentliga marknaden, samtidigt som företaget idag fokuserat allt mera på tillväxt på privatmarknaden.

Koncernen grundades 1959 och har således mer än ett halvt århundrade av erfarenhet inom servicebranschen.

2019 fokuserade vi medvetet och med stor framgång på Kvalitet & Miljö på våra befintliga kunder genom våra ISO – certifikat och den under 2018 reviderade standarden. Vi vill vara nära våra kunder som ett litet familjeföretag, samtidigt som vi drar fördel av den stora koncernen vi är. Vi skall tänka som en koncern men agera som en lokal partner där huvudspåret skall vara relation och kommunikation och de offentliga anbuden vässas ytterligare.

Verksamhetsåret 2019 påbörjades även en process för att bygga en framtida plattform för privatmarknadskunder. Kritiska framgångsfaktorer för att erhålla nöjda kunder är närhet, kvalitet, miljö, service samt ökad IFS (Integrerad Facility Service).

Vi förväntar oss att uppnå en budgeterad omsättning på SEK 475 MKR under 2020, vilket är en ökning från utfall föregående år (457 MKR). Resultat före skatt (EBT) förväntas bli 14 MKR (13). Vårt offensiva mål omsätter 525 MKR och ger ett resultat före skatt (EBT) på 15 MKR, 3 %. Ett stärkt fokus på rätt balans mellan Administrationen och Driften genom bättre verktyg, i synnerhet framåtriktad schemaplanering och uppföljning samt att leverera exakt efterfrågad kvalitet till rätt värde är grunden för bra marginal 2020.

Hämta årsredovisning

Förenade Service

Har du frågor kring ekonomi?

Du är välkommen att kontakta vår  Ekonomichef Gisela Sandin på 0736-888 021 eller via e-post.

Skicka e-post