MILJÖ

Vi tar hänsyn till vårt miljö

Våra medarbetare är utbildade i att använda störst möjliga andel av miljömärkta produkter. Vi begränsar vår användning av engångsmaterial och använder mindre mängder rengöringsmedel.

Vi utför källsortering hos våra kunder och undgår att använda klorblekt papper. Vi håller löpande kurser för vår personal med fokus på miljö och materialval.

Arbetsmiljö

Engagerade medarbetare

Förenade Service eftersträvar en stimulerande arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter samt tillvaratar de anställdas erfarenheter och kompetens.

Mer om arbetsmiljö

Vi samlar in data för att säkerställa att du får maximalt utbyte av vår webbplats. Mer info