Kampanj

Beställ sensor dispensor

DUO beröringsfria dispenser är en automatisk sensorstyrd dispenser avsedd för flytande alcogel, handdesinfektion eller tvål.
Dispensern kan enkelt skruvas upp på ställningen eller på vägg (skruvar och muttrar ingår). Dispensern är optimal för verksamheter och sjukvård som ställer höga krav på handhygien.
Kan användas i många olika sammanhang och i offentliga utrymmen. Tillhandahåll handdesinfektion direkt vid entréer och påminn besökare och anställda om handhygien.

Dispensrarna finns även tillgängliga separat. Doserar automatiskt när händerna hålls under och en dos ger rätt mängd handdesinfektion.  Behållarna är påfyllningsbara och går att fylla med valfri handdesinfektion direkt i behållaren.

Enkel montering, snabb och lätt att installera.

Beställ nu via miku@forenade-service.dk


LITE SMARTARE - LITE BÄTTRE

Det stora familjeföretaget

Under de senaste åren har vi på Förenade Service breddat vårt tjänsteutbud rejält.  Det gör att vi kan erbjuda "en bättre arbetsdag", som vi själva kallar det. Det innebär bland annat att vi ser till att all kringservice fungerar, så att ni kan lägga all kraft på er kärnverksamhet. 

Läs om vad vi kan erbjuda och ladda ner vår nya broschyr här

En av grundstenarna i Förenade Service

Hållbarhetsarbete 2020

Förenade Service har sedan 2003 ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO-standard 14001. ISO 14001-standarden och vårt hållbarhetsarbete syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller både resultat och kostnader. Förenade Services miljöcertifiering gäller hela verksamheten och alla orter.

Läs mer här

Ladda ner vår: Hållbarhetsbroschyr 2020

 
MILJÖ

Vi tar hänsyn till vårt miljö

Våra medarbetare är utbildade i att använda störst möjliga andel av miljömärkta produkter. Vi begränsar vår användning av engångsmaterial och använder mindre mängder rengöringsmedel.

Vi utför källsortering hos våra kunder och undgår att använda klorblekt papper. Vi håller löpande kurser för vår personal med fokus på miljö och materialval.

Arbetsmiljö

Engagerade medarbetare

Förenade Service eftersträvar en stimulerande arbetsmiljö och arbetsorganisation som främjar meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter samt tillvaratar de anställdas erfarenheter och kompetens.

Mer om arbetsmiljö