Utbildning på Förenade Service ABFörenade Service AB är en del av koncernen Forenede A/S, med huvudkontor i Danmark. Alla tjänstemän inom koncernen har tillgång till utbildning inom vår egen

ServiceAkademi, som utgår från individens färdigheter och förutsättningar i utbildningen och kompetensutvecklingen. Att ta hänsyn till varje medarbetare som en enskild individ har alltid varit en naturlig del av koncernstrategin, och det är tack vare detta som vår personal trivs på företaget.

 

Yrkesskolan – en del av Serviceakademien

 

Branschens vedertagna utbildning och handledarutbildning (SRY) utgör basen för Förenade Service Yrkesskola. Utmaningen för vårt och andra företag i branschen, med en stor mångkulturell medarbetarbas och med en relativt svag skolbakgrund, är att SRY i dess nuvarande form tenderar att bli allt för akademisk med ett stort teoretiskt filter (SRY-Kurs) som final.

 

Vi har därför valt att skapa en likvärdig och förbättrad yrkesutbildning som i första hand fokuserar på Handledningen och därmed höjer vi per definition kvalitet till kund.
Samtliga våra elva handledare i Sverige är certifierade SRY-handledare och kan utfärda yrkesbevis samt göra validering i SRY-bas enligt OCN-metoden.
Linda Rosqvist
HR chef
Telefon 0736 - 88 80 18