Fastighetsdrift

Förenade Service - Integrerade servicelösningar


Oavsett om det handlar om fastigheter som tillhör ett företag, en organisation eller en bostadsförening, så tar fastighetsdriften både tid och energi i anspråk. Det krävs såväl en god överblick som ständig uppföljning och kontroll för att lyckas med uppdraget.


Kontakta oss nu och få en kostnadsfri inventering av servicebehovet i er verksamhet.

Ofta går en stor del av tiden åt till att koordinera samarbetet med olika leverantörer, som alla har sin egen spetskompetens. Det är dock sällan de har överblick över egendomsdriften som helhet. Därför kan de heller inte bidra med kunskap om optimeringar och synergieffekter.

Vi erbjuder en lång rad olika typer av tjänster, som kan plockas ihop till en lösning som passar just er verksamhet eller fastighet.

Tekniskt underhåll och drift
 • Underhåll och reparationer av alla tekniska installationer
 • Byggnadsunderhåll
 • Övervakning och utarbetande av tekniska rapporter
 • Energibesparing och optimering
 • Handymanfunktioner
 • Till- och ombyggnation
 • Och mycket mera…

Renhållning och underhåll av yttre områden
 • Nyanläggning
 • Renhållning av gångar, gemensamhetsytor och parkeringsplatser, m.m.
 • Underhåll och skötsel av grönområden
 • Snöskottning och halkbekämpning
 • Och mycket mera…

Avfallshantering
 • Insamling och bortförsel
 • Analys och rådgivning angående avfallsflöde och hantering
 • Optimering av källsortering och återanvändning
 • Och mycket mera…

Här hittar du oss