Vi värnar om miljön

Inom Forenede Service koncernen arbetar vi för att minska den negativa inverkan på miljön i alla delar av vår verksamhet och alla våra processer.

Vi är uppmärksamma på energiförbrukningen på alla våra kontor, och använder energisnåla lösningar i största möjliga utsträckning.
I valet av transportsätt, fordon och bränsle eftersträvar vi en så liten miljöpåverkan som möjligt.

I synnerhet inom vår städservice är det mycket vi kan göra för att minimera vår påverkan på miljön:

  • Vi begränsar vår användning av engångsmaterial
  • Vi använder mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap.
  • Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning.
  • Vi utför källsortering hos våra kunder.
  • Vi undviker att använda klorblekt papper, och erbjuder alltid våra kunder återanvänt papper
  • Vi håller kurser för all personal med fokus på miljöriktigt användande av produkter och material. 
Förenade Service Certifiering ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001

Kontakt

Fredrik Sundblad
Verksamhetscontroller, Kvalitetschef
Telefon 0736 - 88 80 06