Kvalificerat kvalitets och miljöledningssystem

Förenade Service AB har utvecklat ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem, där vi fokuserar på kvalitets- och miljötänkandet som en självklar del i alla våra medarbetares dagliga arbete.

Vi på Förenade Service AB lägger stor vikt vid att de tjänster vi utför håller hög kvalitet.
Vårt kvalitetsledningssystem bygger på att varje enskild medarbetare medverkar till att kvalitetssäkra sitt eget arbete, med stöd av sina ledare. Tydlig kommunikation mellan oss som leverantör och våra kunder är en viktig byggsten i vårt kvalitetsledningssystem.

Omtanke om miljön är också viktigt för Förenade Service AB.
I vårt miljöarbete lägger vi fokus på minskat användande av engångsmaterial, minskad miljöbelastning i transporterna, samt användning av mindre mängder rengöringsmedel och alternativa metoder/redskap. Vi använder miljömärkta rengöringsmedel i största möjliga utsträckning. Vi utför även källsortering hos våra kunder.

Vårt kvalitets- och miljöcertifikat omfattar kundanpassad lokalvård och kringtjänster.
Förenade Service Certifiering ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001
Fredrik Sundblad
Verksamhetscontroller, Kvalitetschef
Telefon 0736 - 88 80 06