Ekonomi

Förenade Service AB ingår som helägt dotterbolag i danska Forenede Service koncernen, som bedriver verksamhet inom två huvudsakliga affärsområden: Facility Service och Health Care. Inom dessa områden har vi stor kompetens, lång erfarenhet och en stark marknadsposition. Förenade Service AB omfattas av affärsområdet Facility Service.

Vår fortsatta fokusering på tillväxt inom koncernens båda affärsområden förväntas resultera i fortsatt tillväxt för Förenade Service och koncernen som helhet.

Bland annat satsar vi på att hela tiden bredda tjänsteutbudet inom ramen för Facility Service: städning, fastighetsdrift, kontorsservice och måltidsservice. Vi erbjuder även totalservicelösningar där målet är att erbjuda våra kunder bättre möjligheter att fokusera på sina egna kärnkompetenser, medan vi klarar alla kringtjänster.

En stor del av Förenade Services omsättning kommer från den offentliga marknaden, samtidigt som företaget idag fokuserat allt mera på tillväxt på privatmarknaden.

Koncernen grundades 1959 och har således mer än ett halvt århundrade av erfarenhet inom servicebranschen.

Vi förväntar oss att uppnå en budgeterad omsättning på SEK 296 MKR under 2017, vilket är en minskning från utfall föregående år (360 MKR). Resultat före skatt (EBT) förväntas bli 7,5 MKR (2,5 %). Vårt offensiva Mål omsätter 390 MKR, innehåller även mat och ger ett resultat före skatt (EBT) på 9,1 MKR (2,35 %). Ett starkt fokus på att utbilda våra Serviceledare genom bättre verktyg, nytt lönesystem, schemaplanering och att leverera exakt efterfrågad kvalitet till rätt värde är grunden för bra marginal 2017.

 

Vi kommer 2017 att delta i prioriterade offentliga upphandlingar, öka antalet anbud och vi prioriterar i första hand att växa på de orter där vi redan verkar.

Totalservicelösningar utgör en allt större del av vår verksamhet och genom att samla tjänsterna hos oss uppnår kunderna besparingar och kan därmed fokusera fullt ut på sin egen kärnverksamhet och därmed fulla potential  
                                                                      Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.

Åsa Axenryd
Aministrativ chef/Ekonomi chef
Telefon 0707 252507

Årsredovisningar

Årsredovisningar för Förenade Service AB

 

År Se online Download i pdf
2016   Download
2015  Se online
Download
2014   Download
2013 Se online Download
2012 Se online Download 
2011
Se online
Download
2010   Download 
2009
  Download