Förenade Service är auktoriserat efter Almega Serviceföretagens auktorisation

 

Förenade Service AB är ett Almega Serviceföretagens auktoriserat företag som städar, putsar fönster och utför merparten av de servicetjänster som kan efterfrågas.

Almega Serviceföretagen är arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges städföretag, fönsterputsföretag och specialserviceföretag. Almega Städföretagen är en av branscherna som ingår i Almega Serviceföretagen tillsammans med FM, Sanering och Hemservice.

I Almega deltar vi aktivt i styrelsearbetet genom FM Bolagen och det för branschen övergripande Serviceföretagen.

Vi gör mer än rent och vi serverar även mat under konceptet Kockarnas Kök och vi är därför även aktiva medlemmar i Visita.

 

Konkurrens på lika villkor

Konkurrens på lika villkor är en grundförutsättning för en väl fungerande marknad och därför en viktig fråga för både Förenade Service och Almega Städföretagen.

Ingår du ett avtal med Förenade Service, säkrar du att anställda har avtalsenliga villkor.

I videon nedan kan du ta del av det vi inom Serviceföretagen kallar städtimmen och därmed en insikt i vad som ingår i en städtimme.

 

Handbok för offentlig upphandling

Europeiska federationen för städbranschen (EFCI) och Uni-Europa, har med ekonomiskt stöd från Europeiska kommissionen, utgett handboken "Att välja bästa värde". Här vill arbetsmarknadens parter hjälpa läsarna att ta hänsyn till kvalitet och sociala aspekter vid anbudsförfarandet.

 

Du kan hämta handboken här.

Kontakt

Förenade Service
Höjdrodergatan 19
212 39 Malmö
Telefon: 040-601 81 50

E-post:
kontakt@forenade-service.se