Välkommen till Förenade Service

Fastighetsservice

Förenade Service är ett fullvärdigt FM – Företag som i första hand städar, putsar fönster och lagar mat, med specialistkunskap och stor erfarenhet hos vår kompetenta medarbetarstab.

Förenade Service ledningssystem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 och under 2011 har vi även säkrat en så kallad Trippel genom ett Arbetsmiljöcertifikat enligt OHSAS. Vi kan konstatera att vi är gott rustade för framtiden, samtidigt som vi på detta sätt kan vidimera vårt koncept.

Förenade Service AB har i sin verksamhet lagt vikt vid kompetensutveckling och utbildad personal, samt kvalitetsutveckling. Vi vill vara nära våra kunder som ett litet familjeföretag samtidigt som vi drar fördel av den stora koncernen vi är. Kritiska framgångsfaktorer för att erhålla Nöjda Kunder är Närhet, Kvalitet, Miljö, Service samt ökad IFS.

2017 fokuserar FSAB fortsatt mycket hårt på Ledarutbildning genom Serviceakademin samt kompetensutveckling för samtliga våra medarbetare genom vår Yrkesskola. Detta vill vi verifiera med bra resultat på våra Medarbetarundersökningar då vi vill vara nära våra medarbetare. Kritiska framgångsfaktorer för att erhålla Nöjda Medarbetare är Närhet, Ledarskap, Arbetsmiljö samt Affärsmannaskap.

 

Att säkerställa 'En stark och Frisk person' på varje position där alla jobb är lika viktiga är en utmaning. Utbildning är därför en naturlig del av driften i vårt ledarskap och på vår arbetsplats. Genom rätt ledarskap och handledning, tydligt fokus på arbetsmiljö, motivation och framförallt kommunikation säkerställer vi att våra medarbetare trivs på sitt arbete.

 

2016 har vi fokuserat medvetet på första linjens chefer, Serviceledare och Gruppledare genom bättre verktyg. Vårt Arbetsmiljöcertifikat, den nya serviceskolan samt bra resultat på våra medarbetarundersökningar förstärker detta faktum då vi vill vara nära våra medarbetare.  Alla medarbetare på Förenade Service är lika viktiga där huvudspåret skall vara Arbetsmiljö och Kommunikation. Kritiska framgångsfaktorer är: Närhet, Ledarskap, Arbetsmiljö samt Affärsmannaskap.


Förenade Service ägare vill ha en långsiktig tillväxt med en hög grad av självfinansiering. Givet att vi i första hand säkerställer en jämn kvalitet samt en fungerande central administration genom ett genomtänkt verksamhetssystem behöver vi jobba med vår lönsamhet. 

Här hittar du oss