Att upphandla städtjänster kan vid första anblicken verka vara en enkel tjänst...


03. maj 2018

förenade service


Prispress och brist på kvalitetskrav är mycket vanligt vid upphandlingsprocessen. Av 1200 granskade upphandlingar av städtjänster är det 98 % av dessa som har tilldelats till lägsta pris utan att det ställs några kvalitetskrav i förfrågningsunderlagen! I en bransch som styrs av upphandlingar är det avgörande hur förfrågningsunderlagen ser ut för att göra en sund konkurrenskraftig marknad med sjysta villkor för de anställda. I och med den stora konkurrensen har såväl små som stora företag varit beredda att pressa priserna till det yttersta och detta påverkar även företagens anställda.

Syftet med denna modell för upphandling av städtjänster är att stödja och sprida information till upphandlare, beställare, politiker, verksamhetschefer och andra som påverkas av eller fattar beslut om att köpa städtjänster. I modellen finns praktiska exempel på tillvägagångssätt för olika faser i en upphandlingsprocess. Modellen innehåller även skrivningar, avtalsvillkor och exempel från väl fungerande affärer och förfrågningsunderlag av städtjänster som kan användas fritt vid framtagning av just ditt förfrågningsunderlag.

Läs mer om vad du ska tänka på här


Gå tillbaka