Rekryteringsprocessen

När vi söker efter en ny medarbetare börjar vi ofta med att undersöka intresset internt inom Förenade Service. Om det inte finns ett naturligt val internt, väljer vi att utannonsera det lediga jobbet. Det är viktigt för oss att hitta den mest lämpade kandidaten till ett jobb. Därför lägger vi stor vikt vid ett noggrant och professionellt rekryteringsarbete, där vi utvärderar såväl din kompetens som dina personliga egenskaper.

Rekryteringsprocessen innefattar följade steg:

Platsannonser. Alla lediga tjänster annonseras ut på vår hemsida, i dagspress och på jobbdatabaser på Internet. Du söker jobbet via vår rekryteringsdatabas under "lediga jobb", på hemsidan. När du skriver din ansökan och din CV ber vi dig tänka på att skräddarsy den information du ger oss till just det jobb du söker. På detta sätt hjälper du oss att se hur du skulle passa i rollen.

Efter ansökningstidens utgång. 

När vi har mottagit din ansökan får du inom en vecka en bekräftelse på detta. Bland alla ansökande väljer vi ut 5-7 personer som vi vill träffa för en första intervju, på basen av kvalifikationer och erfarenhet.

Intervjuer och personlighetstest. 

Vid första intervjun fokuserar vi på din yrkeserfarenhet och eventuellt utbildning, samtidigt som du får mer information om både företaget och jobbet. Går du vidare kallas du till en andra intervju, där vi koncentrerar oss på din personliga kompetens och lämplighet för just den roll jobbet skulle kräva av dig. Som ett komplement till intervjuerna använder vi oss av personlighetsanalyser.

Utvärdering och val

Det som slutligen ligger till grund för vårt val av kandidat är en kombination av det intryck vi fått av dig under intervjuerna och dina kvalifikationer.

Introduktion och kontinuerlig medarbetarutveckling. Introduktionen av nyanställda planeras av dina nya kollegor och personalavdelningen, som utarbetar ett introduktionsprogram för din första tid i företaget. En löpande uppföljning av anställningen görs genom utvecklingssamtal mellan dig och din närmaste chef.